Ανακοίνωση των μηχανικών μελών του Συνδέσμου 1974

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 1974 με αφορμή τις τελευταίες αποκαλύψεις σχετικά με το θέμα της Τράπεζας Αττικής και της ενεργού και μεγάλης συμμετοχής του ΤΣΜΕΔΕ (και συνεπακόλουθα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος) στο μετοχικό κεφάλαιο και στη Διοίκηση της Τράπεζας, επεδίωξαν να έχουν επαρκή και πολύπλευρη πληροφόρηση επί των συμβάντων.