Όλοι εμείς ενωμένοι στους πιό δύσκολους καιρούς – Γ. Μισαηλίδης

Ξανά, λοιπόν, μαζί, όλοι εμείς ενωμένοι στους πιό δύσκολους καιρούς γιά τον τόπο και την παράταξή μας, ας προσπαθήσουμε στη συγκέντρωση της 18ης Μαίου μιά πρωτοβουλία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 74, να υψώσουμε τη φωνή μας, γιά την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ της, το απαιτούν τόσο οι καροί όσο και η πατρίδα.