Ψήφισμα

Όλοι εμείς, τα στελέχη που με διάφορες ιδιότητες υπηρετήσαμε διαχρονικά και περισσότερο από 40 χρόνια τη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη, συγκεντρωθήκαμε σήμερα με ΔΙΠΛΗ ΑΓΩΝΙΑ: αγωνία για το μέλλον της χώρας. Αγωνία για το μέλλον της ίδιας της παράταξης.