Επιστολή – Πρόσκληση

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, διανύουμε μια δύσκολη και κρίσιμη χρονική περίοδο για την Πατρίδα μας, που επιδεινώθηκε ραγδαία τα δύο τελευταία χρόνια, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό, πολιτικό, αλλά και σε γεωπολιτικό επίπεδο.